ขอรับเวอร์ชั่นทดลองการใช้งาน
TH

ข้อมูลทางกฎหมาย

ตรวจสอบนโยบายทางกฎหมายและนโยบายทางข้อมูลของ bolttech ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

นโยบายคุกกี้

กันยายน 2020

นโยบายคุกกี้

เว็ปไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะรูปแบบการใช้งานของท่านจากผู้ใช้ท่านอื่น ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้เว็ปไซต์ของเราและยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เราเก็บไว้ในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านตกลงยินยอม คุกกี้จะเก็บข้อมูลที่มีการส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน

การใช้คุกกี้ของเรา

• คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้ คือ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเว็ปไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็ปไซต์เรา การใช้ตะกร้าสำหรับซื้อสินค้า หรือการใช้สำหรับบริการออกใบแจ้งชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์

• คุกกี้เพื่อวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็ปไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็ปไซต์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ลูกค้ากำลังค้นหาได้อย่างง่ายขึ้น

• คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็ปไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานในเว็ปไซต์ของเราอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับท่าน จดจำการตั้งค่าของท่าน (ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกสำหรับภาษาและภูมิภาคของท่าน)

โปรดทราบว่าบุคคลที่สามดังต่อไปนี้เป็นผู้ดำเนินการจัดการคุกกี้ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้

• Netlify

Netlify ใช้คุกกี้ในการติดตามหน้าเว็ปไซต์ที่มีความแตกต่างไปจากที่ท่านใช้ ใช้ติดตามกรณีที่ท่านคลิกในหน้าเว็ปไซต์ที่แตกต่างไป สอดส่องรูปแบบในการใช้และวัดตัวเลือกการใช้บริการที่เป็นที่นิยม ท่านสามารถเลือกไม่ให้เข้าถึงคุกกี้โดยการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านใช้บราวเซอร์ที่มีการป้องกันไม่ให้เข้าถึงคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่างๆ) ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็ปไซต์ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เราใช้คุกกี้และบันทึกข้อความเพื่อติดตามข้อมูลของผู้ใช้ หากท่านใช้เว็ปไซต์ของเราต่อไป ถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา ตกลงและปิด